Opbouw van ons onze onderzoeksprogramma’s

Het KCE heeft goed beschreven procedures ontwikkeld om zijn twee parallelle studieprogramma’s rationeel en objectief te kunnen invullen: het jaarlijkse studieprogramma voor de klassieke KCE-rapporten, en het KCE Trials programma. Een derde programma is in 2020 van start gegaan en zal de komende jaren worden uitgebreid: het programma “Recht om vergeten te worden”.

 Jaarprogramma van het KCE

Elk jaar lanceert het KCE vóór het begin van de zomer een oproep tot studievoorstellen voor het werkprogramma van het daaropvolgende jaar. Elke burger, organisatie, instelling of beleidsmaker kan tussen juli en september studievoorstellen indienen bij het KCE.

Het jaarlijks werkprogramma wordt vervolgens samengesteld op basis van de volgende criteria:

 • Beleidsrelevantie van het onderwerp: kan het onderzoek de beleidsmakers ondersteunen bij het nemen van een beslissing over gezondheidszorg?
 • De frequentie van een gezondheidsprobleem. Kom het vaak voor?
 • De ernst van het probleem;
 • De mogelijkheden tot verbetering van het probleem;
 • De concrete haalbaarheid van de studie.

Elk criterium wordt individueel geanalyseerd door de directie en een twaalftal KCE-experten. De resultaten worden vervolgens gezamenlijk door hen besproken en de redenen waarom bepaalde voorstellen werden afgewezen, worden systematisch toegelicht op basis van de hogervermelde criteria. Uiteindelijk wordt ook rekening gehouden met de onderzoekscapaciteiten van het KCE. Om de evaluatie zo neutraal mogelijk te laten verlopen, worden bovendien alle voorstellen geanonimiseerd. Elke indiener wordt individueel op de hoogte gebracht van de gemotiveerde beslissing van het KCE. Als een voorstel wordt weerhouden, betekent dit echter niet dat de indiener deze studie zelf mag uitvoeren. Het KCE zal dit zelf doen, of delen ervan uitbesteden, volgens een procedure van openbare aanbesteding (zie ‘Netwerken en samenwerking’).

Als u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze oproepen tot studievoorstellen, kan u zich inschrijven op onze website via de link ‘nieuws ontvangen’.

KCE Trials Programma 

Het KCE Trials-programma doet ook een oproep tot voorstellen bij clinici, patiënten en anderen voor zijn klinische studies, maar anders dan bij het ‘klassieke’ KCE-jaarprogramma, gebeurt deze oproep niet op een vast tijdstip. Om op de hoogte gebracht te worden van de oproepen van KCE Trials, kan u zich registreren via ‘Nieuws ontvangen’, en het vakje aanvinken met ‘Informatie over het KCE Trials programma (met inbegrip van de oproepen)’.

Het KCE Trials programma doet 3 soorten oproepen tot studievoorstellen:

 • De ‘investigator-led’ oproepen, waarbij onderzoeksteams zelf een klinische studie kunnen voorstellen (en waarbij hun instelling de rol van studiesponsor op zich zou nemen).
 • De ‘commissioned workstream’ oproepen, waarbij het KCE, het RIZIV, de FOD Volksgezondheid, de minister(s) van Volksgezondheid of de leden van de ‘Prioritisation Group’ van het KCE Trials programma studieonderwerpen kunnen voorstellen. Geïnteresseerde onderzoeksteams kunnen zich dan kandidaat stellen om de studies uit te voeren.
 • De ‘international workstream’ oproepen, waarbij Belgische onderzoeksteams op verschillende manieren kunnen deelnemen aan internationale studies. De teams dienen een voorstel in, en ze zijn ook bereid om de taak van coördinatiecentrum voor België op zich te nemen.

   

  U vindt meer informatie over de oproep tot voorstellen voor klinische studies hier.