KCE Team

KCE Team

KCE Team

KCE Team

KCE Team

KCE TEam

Ons team

Het domein van de gezondheidszorg is zeer complex. Om de vele aspecten ervan te omvatten, is geen enkele wetenschappelijke opleiding uitgebreid genoeg. Daarom koos het KCE voor een transdisciplinaire aanpak, waarbij geen enkel onderzoeksproject door één enkele onderzoeker wordt uitgevoerd. Integendeel, elke onderzoeksvraag wordt, afhankelijk van de behoeften, bekeken vanuit een medisch, economisch, sociaal, juridisch en/of ethisch standpunt. Dit wordt heel erg gewaardeerd door de gebruikers van de studies, en door de onderzoekers zelf.

Experten

De KCE-experten kunnen op basis van verschillende competenties worden ingedeeld:

icone stéthoscope
  • Onderzoekers met een klinische of biomedische achtergrond: arts, verpleegkundige, kinesitherapeut, tandarts, psycholoog, apotheker. Daarnaast beschikken ze nog over een bijkomende competentie (meestal een doctoraat) op gebied van volksgezondheid, epidemiologie, het ontwikkelen van richtlijnen, datamanagement en -analyse, enz.
  • Onderzoekers die zijn opgeleid als gezondheidseconoom. Dankzij hen kan het KCE zeer grondige economische analyses uitvoeren, bijvoorbeeld in het kader van een Health Technology Assessment (HTA). Hun bijdrage is eveneens onontbeerlijk voor de studies over de organisatie en de financiering van de gezondheidszorg, een domein waarvoor de expertise van het KCE steeds meer wordt aangesproken.
  • Onderzoekers met een opleiding in humane wetenschappen worden voor verschillende onderzoeksaspecten ingezet. Sommigen voeren vooral kwalitatief onderzoek uit: ze verzamelen kwalitatieve gegevens bij experten op het terrein, patiënten, stakeholders, enz. en verwerken deze nauwgezet. Anderen bestuderen de juridische en ethische aspecten van het brede gamma aan onderzoeksvragen die ons worden gesteld.
  • Data-analisten, statistici en specialisten in wetenschappelijke informatie halen uit internationale en Belgische gegevens de pertinente informatie, gegevens en cijfers voor onze studies. Daarbij waken ze er nauwgezet over dat bij het gebruik van de soms zeer gevoelige gegevens de wetgeving m.b.t. de privacy wordt gerespecteerd, dat alle bruikbare informatie wordt geïdentificeerd en dat de cijfers correct worden geïnterpreteerd. Op deze manier kunnen wij zeer gedetailleerde statistische gegevens analyseren.
  • Specialisten in disseminatie en kennismanagement. De eersten hebben de opdracht om de taal van onze rapporten aan te passen aan de verschillende doelgroepen, en ervoor te zorgen dat de boodschap het gepaste publiek bereikt. Dankzij ons kennismanagement kunnen al onze experten hun expertise op punt houden en verder ontwikkelen, en wordt de kwaliteit van ons werk door nauwgezette werkprocedures verzekerd.

Sommige onderzoekers waren of zijn ook nog steeds academisch of klinisch actief, waardoor ze een goede kennis hebben van het terrein. Anderen zijn voltijds onderzoeker bij het KCE.

Ondersteunende diensten

De onderzoekers worden ondersteund door efficiënte en gespecialiseerde diensten (projectcoördinatie, ICT, webmaster, bibliotheek, lay-out, secretariaat, juridisch advies en P&O, boekhouding, enz.).

Het management

FHet KCE is een zeer horizontale organisatie op mensenmaat, met goed doordachte werkprocedures, waar beslissingen snel en in onderling overleg worden genomen.

Het management bestaat uit 4 personen:

  •  een Algemeen Directeur a.i.: Marijke Eyssen
  • een Adjunct Algemeen Directeur a.i.: Christophe Janssens
  • twee Directeurs voor het Wetenschappelijk Programma a.i.: Irina Cleemput en Sabine Stordeur (gedetacheerd naar de Task Force Vaccinatie covid-19 sinds 12/2020)

Samen vormt dit een enthousiast en geolied team van 70 personen, met een gemeenschappelijk doel: het publiceren van studies voor het behoud of verbeteren van een effectief, veilig, toegankelijk en duurzaam zorgsysteem van hoge kwaliteit.

 KCE medewerkers op 31 december 2020 

 

Situatie op 31/12/2020     In voltijds equivalent
Voorzitter 0,2
Management 3,8
Algemene Directie 1,0
Programma Directie 1,0
Studieprogramma Directie 1,8
Uitvoeren van de studies 44,7
Artsen, verpleegkundigen, tandartsen, kinesitherapeuten,… 25,2
Gezondheidseconomisten 6,4
Sociologen, juristen 3,6
Data-analisten, statistici en specialisten in wetenschappelijke informatie 6,6
Project facilitator 1,6
Experten in disseminatie en kennismanagement 2,9
Ondersteunende diensten 14,4
Secretariaat en lay-out 6,3
ICT, webmaster en bibliotheek 1,0
Juridisch advies en personeelsbeheer 3,5
Budget en boekhouding 2,0
Totaal 63,1