Het KCE is actief lid van diverse internationale netwerken zoals:

  • EUnetHTA (European network for Health Technology Assessment), een Europees netwerk van Health Technology Assessment (HTA) agentschappen, bestaande uit meer dan 30 landen. De algemene doelstelling van EUnetHTA is een doeltreffend en duurzaam netwerk voor HTA in heel Europa tot stand te brengen en betrouwbare, tijdige, transparante en overdraagbare informatie te helpen ontwikkelen ter ondersteuning van HTA in Europese landen. Om dit te bereiken stelt EUnetHTA een repository van methoden en processen samen en organiseert het de gezamenlijke productie van “Joint and Collaborative Assessments” die door de lidstaten kunnen worden gebruikt.
  • INAHTA (International Network for Health Techology Assessment), is het internationaal netwerk van HTA-agentschappen. Het biedt zijn leden een forum om gemeenschappelijke belangen te identificeren bij de evaluatie van gezondheidstechnologieën. INAHTA publiceert de internationale HTA-database van projecten en rapporten en werkt mee aan het HTA Glossary-project.
  • Beneluxa Initiative on Pharmaceutical Policy, een vereniging van HTA-bureaus in de Benelux, Oostenrijk en, sinds 2018, Ierland. Het doel is het vergemakkelijken van de toegang tot behandelingen van kwaliteit en tegen redelijke prijzen voor patiënten in deze landen. Daartoe wisselen de leden Horizon-scanning-oefeningen uit (het anticiperen op gezondheidsuitdagingen door het bestuderen van nieuwe farmaceutische producten die op de markt komen), wisselen zij informatie, expertise en goede praktijken uit en onderhandelen zij samen over de prijzen van nieuwe producten die op hun respectievelijke markten komen (wat resulteert in een grotere prijstransparantie).
  • IHSI (International Horizon Scanning Initiative), een internationale organisatie die beleidsmakers en onderhandelaars voorziet van gegevens die als hefboom kunnen dienen bij prijsonderhandelingen met de farmaceutische industrie. Dankzij deze gegevens kunnen de gezondheidssystemen zich voorbereiden op de komst van innovatieve technologieën, dankzij een vroegtijdige evaluatie van de technologie van de nieuwe producten die op de markt komen.
  • GIN (Guidelines International Network), een internationale non-profit organisatie die organisaties en personen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van klinische richtlijnen (guidelines) samenbrengt. GIN wil de zorgkwaliteit mee helpen verbeteren door de ontwikkeling en implementatie van systematische richtlijnen op internationaal niveau aan te moedigen.
  • ECRIN is een internationaal netwerk van Europese wetenschappers die betrokken zijn bij klinisch onderzoek. Het wil multicentrisch transnationaal onderzoek bevorderen door aan de onderzoekers ondersteuning en tools aan te bieden voor het uitvoeren van onderzoek op multinationaal niveau. België is (nog) geen lid van ECRIN, maar het KCE Trials-programma heeft regelmatig contacten met deze structuur en haar leden in het kader van internationale samenwerkingsverbanden.
  • HTAi is de mondiale wetenschappelijke en professionele organisatie voor HTA (Health Technology Assessment). Het is een neutraal forum dat onderzoekers, onderzoeksinstellingen, beleidsmakers, vertegenwoordigers van de industrie, academici, zorgverleners, vertegenwoordigers van patiënten en consumenten en andere belanghebbenden uit 65 landen en 5 continenten verenigt. HTAi organiseert jaarlijks een internationale wetenschappelijke conferentie en werkt mee aan het HTA Glossary-project. Personeelsleden van het KCE nemen deel aan werkgroepen (bv. de groep “Patient and Citizen Involvement Group”) en aan opleidingen.

Het KCE onderhoudt zeer goede relaties met buitenlandse wetenschappelijke instellingen die gelijkaardige studies uitvoeren, zoals NICE (Verenigd Koningkrijk), Zorginstituut Nederland (Nederland), HAS en INCa (Frankrijk), IQWiG (Duitsland) of the Norwegian Institute of Public Health (Noorwegen).