Internationale bijdragen  

 

  • COVID-19 Health System Response Monitor

Het KCE is het Belgische aanspreekpunt voor het ‘European Observatory on Health Systems and Policies’, dat deel uitmaakt van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Aan het KCE werd gevraagd om op een internationaal platform het Belgische ‘crisisdagboek’ bij te houden. Op die manier worden de coronamaatregelen van elk land in kaart gebracht. Hiermee zullen achteraf ongetwijfeld interessante analyses kunnen worden uitgevoerd en zullen er waardevolle lessen voor de toekomst uit kunnen worden getrokken.

  • EUnetHTA COVID-19 response – Rolling Collaborative Reviews on COVID-19

Het KCE maakt deel uit van het Europese netwerk voor de evaluatie van gezondheidstechnologie (HTA of health technology assessments) EUnetHTA. In het kader van de COVID-19-pandemie heeft dit netwerk Rolling Collaborative Reviews (RCR’s) opgezet om de gezondheidsautoriteiten snel en wetenschappelijk verantwoorde informatie te verschaffen over de vergelijkende doeltreffendheid van 15 behandelingen die momenteel tegen dit virus worden gebruikt. De eerste reeks beoordelingen is in augustus 2020 gepubliceerd en zal maandelijks worden bijgewerkt. Het KCE onderzocht de generische geneesmiddelen camostat en nafamostat.

Enkele KCE-experten hebben ook deelgenomen aan een Rapid Collaborative Review van EUnetHTA over bepaalde diagnostische tests.

  • Deelname aan de wetenschappelijke adviesraad EU-RESPONSE

De Europese Wetenschappelijke Adviesraad EU-RESPONSE is een onderzoeks- en paraatheidsnetwerk voor pandemieën en opkomende infectieziekten (EU-RESPONSE). Het is een vijfjarig multinationaal project dat wordt gecoördineerd door INSERM (Frankrijk). Het wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie om een adaptief Europees platform te ontwerpen voor klinische proeven voor COVID-19 en andere opkomende infectieziekten (SolidAct Trial) om de doeltreffendheid en veiligheid van geneesmiddelen te evalueren. In dit kader kunnen ziekenhuizen uit heel Europa worden betrokken. Het KCE maakt deel uit van de onafhankelijke wetenschappelijke en ethische adviesraad die is opgericht om te adviseren over de structuur van het platform, “EU-SolidAct”, en de te bestuderen prioritaire geneesmiddelen.