Het KCE is betrokken in verschillende Europese projecten zoals:

  • PREFER: PREFER maakt deel uit van het IMI (Innovative Medicines Initiative) dat de academische wereld, de biofarmaceutische industrie, de patiëntenorganisaties, HTA-agentschappen (waaronder het KCE), de regulatoren en betalers en KMO’s samenbrengt. PREFER wil een methode ontwikkelen waarmee bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen rekening wordt gehouden met het standpunt en de voorkeur van de patiënt. Het KCE is voorzitter van de HTA&Payers Advisory Group en coördineert de communicatie met de HTA-agentschappen. Het neemt ook deel aan alle werkgroepen en is medevoorzitter van de werkgroep die zich bezighoudt met aanbevelingen.
  • PERMIT (PERsonalised MedicIne Trials), een project dat tot doel heeft methodologische normen vast te stellen voor klinische testen in de gepersonaliseerde geneeskunde. Het is in januari 2020 van start gegaan als onderdeel van het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma H2020. Het consortium omvat pan-Europese onderzoeksstructuren (ECRIN, EATRIS, ELIXIR-LU/UNILU), financiers van onderzoek (DLR), HTA-bureaus (KCE, ISCIII), patiëntenvertegenwoordigers (EPF), bevoegde autoriteiten (ISS) en onderzoekers op het gebied van gegevensbescherming (TMF).
  • EU-RESPONSE, de Europese Wetenschappelijke Adviesraad EU-RESPONSE is een onderzoeks- en paraatheidsnetwerk voor pandemieën en opkomende infectieziekten (EU-RESPONSE). Het is een vijfjarig multinationaal project dat wordt gecoördineerd door INSERM (Frankrijk). Het wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie om een adaptief Europees platform te ontwerpen voor klinische proeven voor COVID-19 en andere opkomende infectieziekten (SolidAct Trial) om de doeltreffendheid en veiligheid van geneesmiddelen te evalueren. In dit kader kunnen ziekenhuizen uit heel Europa worden betrokken. Een onderzoeker van het KCE maakt deel uit van de onafhankelijke wetenschappelijke en ethische adviesraad die is opgericht om te adviseren over de structuur van het platform, “EU-SolidAct”, en de te bestuderen prioritaire geneesmiddelen.