De terugbetaling van hoorapparaten en implantaten bij gehoorverlies

Health Services Research (HSR)

In ons land gebruiken ongeveer 455 000 personen hulpmiddelen voor licht tot zeer ernstig gehoorverlies. Onze ziekteverzekering voorziet dat iedereen recht heeft op een (soms gedeeltelijke) terugbetaling voor deze hulpmiddelen. Maar het budget dat dit vertegenwoordigt voor het RIZIV is meer dan verdubbeld in de afgelopen tien jaar. Het zijn vooral de kosten in verband met de steeds gesofisticeerder wordende (geheel of gedeeltelijk) implanteerbare hulpmiddelen die in de loop der jaren steeds meer toenemen. De vraag die zich stelde is of deze systemen een echte meerwaarde bieden tegenover de reeds bestaande en terugbetaalde apparaten. Het RIZIV vroeg ons daarom na te gaan of bepaalde gehoorimplantaten doeltreffend zijn, en of de terugbetaling ervan moet worden uitgebreid. Jammer genoeg hebben we vastgesteld dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs van hoge kwaliteit is om een uitbreiding van de huidige terugbetalingscriteria te ondersteunen. Er werden echter wel een aantal voorstellen gedaan om inconsistenties in de huidige terugbetalingscriteria weg te werken en om op termijn te evolueren naar een meer pathofysiologie gedreven terugbetaling.