Contact en colofon

Administratief Centrum Kruidtuin, Doorbuilding
Kruidtuinlaan 55
B-1000 Brussel
Tel: +32 (0) 2 287 33 88

Administratief Centrum Kruidtuin - Doorbuilding - Kruidtuinlaan 55 - 1000 Brussel

Contact en colofon

Het KCE is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, ingedeeld in de categorie B als bedoeld
in de wet van 16 maart 1954, betreffende de controle van sommige instellingen van openbaar nut
(parastatale B). Opgericht door de programmawet (I) van 24 december 2002 en gepubliceerd in het
Staatsblad van 31 december 2002

Verantwoordelijke uitgever: Marijke Eyssen, algemeen directeur a.i., Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Elke gedeeltelijke reproductie van dit document is toegestaan mits bronvermelding.

Coördinatie: Karin Rondia  

Webmaster: Luc Hourlay

Infografiek: Ine Verhulst

ISSN: 1783-4112