Jaarverslag 2019

Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Wie zijn wij?

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) is een federale, onafhankelijke, wetenschappelijke instelling, gespecialiseerd in onderzoek naar de organisatie, financiering en terugbetaling van gezondheidszorg, en de doelmatigheid of kosteneffectiviteit van bepaalde interventies. Daarnaast ontwikkelt het KCE ook klinische richtlijnen voor de zorgverleners

De studies worden meestal uitgevoerd op vraag van de overheid, universiteiten en beroepsorganisaties, maar eigenlijk kan elke burger een studievoorstel indienen (zie  ‘Dien een studievoorstel in).

Aan het einde van elke studie richt het KCE aanbevelingen tot de bevoegde autoriteiten en de verschillende actoren in de gezondheidszorg. Het KCE heeft zelf echter geen beleidsbevoegdheid en het is evenmin betrokken bij de politieke keuzes die op basis van zijn rapporten worden gemaakt. Wanneer zijn technische competenties een onmisbare meerwaarde kunnen bieden, kan zijn tussenkomst bij bepaalde implementatiefasen wel gevraagd worden.

Het KCE is een parastatale van het type B. Dit statuut garandeert een volledige onafhankelijkheid tegenover zijn financierders, zijnde de federale overheid (75% van het RIZIV en 25% van de federale overheidsdiensten Volksgezondheid en Sociale Zekerheid samen). Daarnaast ontvangt het Europese subsidies voor zijn deelname aan internationale onderzoeksnetwerken en -projecten.

 De afkorting KCE is een samenvoeging van

Kenniscentrum – Centre d’Expertise

 

 

Onafhankelijkheid

 

Onze waarden

microskopeicon

Nauwkeurigheid

 

Transparantie

 

Onze missie is opkomen voor een zorg met de volgende kenmerken:

Doeltreffend

 

Kwalitatief

 

Veilig

 

Patiëntgericht

 

Toegankelijk

 

Duurzaam

 

Wat doen wij?

De activiteiten van het KCE kunnen worden ingedeeld in vijf domeinen:

  • Health Services Research (HSR): organisatie en financiering van gezondheidszorg
  • Health Technology Assessment (HTA): evaluatie van medische technologieën
  • Evidence-Based Practice: ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen aangepast aan de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen en deelname van het Belgische EBP-netwerk
  • KCE Trials programma: coördinatie van het Belgisch programma van niet-commerciële klinische studies
  • Methods: ontwikkeling van nauwgezette methodologische handleidingen met gevalideerde werkmethoden voor alle onderzoekers in het domein van de gezondheidszorg en de volksgezondheid

In 2019 publiceerde het KCE 18 rapporten (zie ‘Studieprogramma van het KCE’) en het KCE Trials programma financierde 18 klinische studies (zie ‘KCE Trials programma). 

Onze Raad van bestuur

Onze Raad van Bestuur (RvB) is evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, de belangrijkste actoren uit de gezondheidszorg, de ziekteverzekering en de patiënten. De RvB kijkt nauw toe op onze neutraliteit en vormt een waarborg voor onze onafhankelijkheid. Tijdens elke RvB worden de leden op de hoogte gebracht van onze nieuwe rapporten. Aan de wetenschappelijke inhoud van de rapporten kan in principe niet worden getornd, behalve dan op basis van objectiveerbare methodologische argumenten. De beleidsaanbevelingen, die gebaseerd zijn op de wetenschappelijke bevindingen, worden besproken en soms genuanceerd, maar enkel op basis van wetenschappelijke elementen uit het rapport. Eventuele stemmingen gebeuren bij gewone meerderheid.

Het KCE is ook wettelijk verplicht om al zijn rapporten binnen de maand na goedkeuring door de RvB te publiceren, wat een bijkomende waarborg voor zijn onafhankelijkheid en transparantie vormt.

Meer informatie op onze website.

Download het Jaarverslag 2019 in pdf formaat
PDF