Jaarverslag 2018

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
 
Wie zijn wij?

Het KCE is een federale, onafhankelijke onderzoeksinstelling die aan de bevoegde beleidsmakers aanbevelingen formuleert op basis van wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek gaat vooral over de doelmatigheid of kosteneffectiviteit van bepaalde interventies, en de organisatie, financiering en terugbetaling van de gezondheidszorg. Daarnaast ontwikkelt het KCE ook klinische richtlijnen voor de zorgverleners. De onderwerpen van deze studies worden meestal voorgesteld door de overheid, universiteiten en beroepsorganisaties, maar eigenlijk kan elke burger of patiëntvereniging een studievoorstel indienen.

Het KCE is niet betrokken bij de politieke keuzes die op basis van zijn rapporten worden gemaakt, maar wanneer zijn technische competenties een onmisbare meerwaarde kunnen bieden, kan zijn tussenkomst in bepaalde implementatiefasen gevraagd worden.

Het KCE is een parastatale van het type B. Dit statuut garandeert een volledige onafhankelijkheid tegenover zijn financierders, zijnde de federale overheid (75% van het RIZIV en 25% van de FOD Volksgezondheid en de FOD Sociale Zekerheid samen). Daarnaast ontvangt het Europese subsidies voor zijn deelname aan internationale onderzoeksnetwerken en -projecten.

Waarvoor staat de afkorting KCE?
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg koos voor de afkorting KCE als samenvoeging van Kenniscentrum – Centre d’Expertise
Wat doen wij?

De activiteiten van het KCE kunnen worden ingedeeld in vijf expertisedomeinen:

 

  • De organisatie en financiering van de gezondheidszorg in de ruime zin – Health Services Research
  • De evaluatie van medische technologieën – Health Technology Assessment
  • De ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen en hun voortdurende aanpassing aan de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen – Good Clinical Practice
  • De opstart en coördinatie van het Belgisch programma van niet-commerciële klinische studies – KCE Trials
  • De ontwikkeling van nauwgezette methodologische handleidingen met gevalideerde werkmethoden bestemd voor alle onderzoekers in het domein van de gezondheidszorg en de volksgezondheid – Methods

In 2018 publiceerde het KCE 13 rapporten.

 

Onze Waarden

We zijn

onafhankelijk

 
microskopeicon

nauwgezet

 

transparant

 

voor een zorg met de volgende kenmerken

doeltreffend

 

kwalitatief

 

veilig

 

patiëntgericht

 

toegankelijk

 

duurzaam

 
De kerncijfers
 

rapporten gepubliceerd in 2018

 

medewerkers in 2018

 

bezoeken van de KCE website in 2018

Onze Raad van Bestuur
Onze Raad van Bestuur (RvB) is evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, de belangrijkste actoren uit de gezondheidszorg, de ziekteverzekering en de patiënten. De RvB kijkt nauw toe op onze neutraliteit en vormt een waarborg voor onze onafhankelijkheid. Tijdens elke RvB worden de leden op de hoogte gebracht van onze nieuwe rapporten. Aan de wetenschappelijke inhoud van de rapporten kan in principe niet worden getornd, behalve dan op basis van objectiveerbare methodologische argumenten. De beleidsaanbevelingen, die gebaseerd zijn op de wetenschappelijke bevindingen, worden besproken en soms genuanceerd, maar enkel op basis van wetenschappelijke elementen uit het rapport. Eventuele stemmingen gebeuren bij gewone meerderheid.

Het KCE is ook wettelijk verplicht om al zijn rapporten binnen de maand na goedkeuring door de RvB te publiceren, wat een bijkomende waarborg voor zijn onafhankelijkheid en transparantie vormt.

Download ons jaarverslag 2018
PDF