JAARVERSLAG 2020

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

[2020, een jaar tussen haakjes]

Iedereen zal zich het jaar 2020 blijvend herinneren. Voor de Belgische en internationale wetenschappelijke gemeenschap zal het de bitterzoete smaak blijven houden van een kolossale uitdaging, maar ook van een ongekende bereidheid om alle inspanningen, op alle niveaus, te bundelen voor het algemeen welzijn. In het complexe landschap van ons land heeft elke instelling haar plaats (opnieuw) bepaald door een stukje bij te dragen aan de gigantische puzzel die zich voor ons ontvouwde.

Het KCE heeft niet de bedoeling om in de schijnwerpers te staan. Het is een huis van reflectie en expertise, dat uitkijkt over de lange termijn. Zijn rol bestaat erin om gedegen wetenschappelijk bewijs aan te leveren aan beleidsmakers, die vervolgens hun besluiten daarop kunnen baseren. Maar nu we geconfronteerd werden met het coronavirus, werd er beroep gedaan op onze expertise om strategisch mee te denken in de voorhoede van het crisisbeheer. We moesten dus een manier vinden om deze dringende vragen te combineren met onze klassieke studies, die meer dan ooit noodzakelijk zijn in afwachting van de dag waarop ons gezondheidsstelsel weer normaal kan functioneren. Ons onderzoeksprogramma werd danig in de war geschud.

Een aantal studies en clinical trials werden voltooid zoals initieel gepland, andere projecten moesten worden uitgesteld tot 2021. Tegelijkertijd tekende een nieuw onderzoeksprogramma “COVID-19” zich uit, naarmate steeds meer aanvragen van diverse overheidsinstanties en andere instellingen zich aandienden. Het is deze mozaïek van resultaten die we u vandaag in ons jaarverslag voorstellen.

Alvorens u aan het lezen over te laten, willen we een woordje van dank uitspreken voor het werk dat door het hele team werd uitgevoerd, onder omstandigheden die niet altijd evident waren. Het KCE gaf op 13 maart 2020 gehoor aan de officiële verplichting van thuiswerk. Een jaar later, op het moment van schrijven, zijn we allemaal nog steeds thuis aan het werk. Maar niemand heeft de handdoek in de ring gegooid. We hebben nieuwe manieren gevonden om samen te zijn en onze instelling van binnenuit te doen leven, in afwachting van de terugkeer naar onze kantoren aan de Kruidtuinlaan.