Jaarverslag 2017

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Wie zijn wij?
Het KCE is een federale, onafhankelijke onderzoeksinstelling die aan de bevoegde beleidsmakers aanbevelingen formuleert op basis van wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek gaat over de doelmatigheid of kosteneffectiviteit van bepaalde interventies, en de organisatie, financiering en terugbetaling van de gezondheidszorg. Daarnaast ontwikkelt het KCE ook klinische richtlijnen voor de zorgverleners.

De onderwerpen van deze studies worden meestal voorgesteld door de overheid, universiteiten, en beroepsorganisaties, maar eigenlijk kan om het even welke burger een studievoorstel indienen.

Het KCE is niet betrokken bij de politieke keuzes die op basis van zijn rapporten worden gemaakt, maar wanneer zijn technische competenties een onmisbare meerwaarde bieden, kan zijn tussenkomst in bepaalde implementatiefasen gevraagd worden.

Het KCE is een parastatale van het type B. Dit statuut garandeert een volledige onafhankelijkheid tegenover zijn financierders, zijnde de federale overheid (75% van het RIZIV en 25% van de FOD Volksgezondheid en de FOD Sociale Zekerheid samen). Daarnaast ontvangt het Europese subsidies voor zijn deelname aan internationale onderzoeksnetwerken en -projecten.

Waarvoor staat de afkorting KCE?
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg koos voor de afkorting KCE als samenvoeging van Kenniscentrum – Centre d’Expertise
Wat doen wij?

 

De activiteiten van het KCE kunnen worden ingedeeld in vijf expertisedomeinen:

 

  • De organisatie en financiering van de gezondheidszorg in de ruime zin – Health Services Research
  • De evaluatie van medische technologieën – Health Technology Assessment
  • De ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen en hun voortdurende aanpassing aan de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen – Good Clinical Practice
  • De opstart en coördinatie van het Belgisch programma van niet-commerciële klinische studies – KCE Trials
  • De ontwikkeling van nauwgezette methodologische handleidingen met gevalideerde werkmethoden bestemd voor alle onderzoekers actief in het domein van de gezondheidszorg en de volksgezondheid – Methods

In 2017 publiceerde het KCE 18 rapporten.

 

Onze Waarden

Wat wij willen zijn

onafhankelijk

microskopeicon

nauwgezet

transparant

voor een zorg met de volgende kenmerken

doeltreffend

kwalitatief

veilig

patiëntgericht

toegankelijk

duurzaam

De kerncijfers

rapporten gepubliceerd in 2017

medewerkers in 2017

bezoeken van de KCE website in 2017

Onze Raad van Bestuur
Onze Raad van Bestuur (RvB) is evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, de belangrijkste actoren uit de gezondheidszorg, de ziekteverzekering en de patiënten. De RvB kijkt nauw toe op onze neutraliteit en vormt een waarborg voor onze onafhankelijkheid. Tijdens elke RvB worden de leden op de hoogte gebracht van onze nieuwe rapporten. Aan de wetenschappelijke inhoud van de rapporten kan in principe niet worden getornd, behalve dan op basis van objectiveerbare methodologische argumenten. De beleidsaanbevelingen, die gebaseerd zijn op de wetenschappelijke bevindingen, worden besproken en soms genuanceerd. Eventuele stemmingen gebeuren bij gewone meerderheid.

Het KCE is ook wettelijk verplicht om al zijn rapporten binnen de maand na goedkeuring door de RvB te publiceren, wat een bijkomende waarborg voor zijn onafhankelijkheid en transparantie vormt.

Lijst van rapporten 2017
Download ons jaarverslag 2017
PDF
Share This